ساخت وبلاگ تایپیست - طراحی وب سایت - کامپیوتر کمک jazebeha.com دانلود فیلم ایرانی نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
science - صفحه 8

science

????? ? ??? ????

????? ???? ??? ?? ????????? ????????? ???? ???. ??????? ????? ?? ?? ??? ????? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ??‌???????. ????????? ? ???? ???? ???? ???? ? ????? ?? ??? ????? ???? ????? ??? ????? ? ???? ???. ????? ?????? ?? ???????? ?? ?? ????? ?? ??? ????? ?? ????? ???? ????? ?? ??? ?? ??? ??????? ??? ???. ???? ????????? ?? ?? ??? ?? ?????? ??? ?? ??????? ????? ? ???? ??‌?????? ??? ??? ?????? ??????? ???? ?? ?? ?????????? ??? ? ?? ?? ???? ?? ???? ? ???? ??? ??? ?????? ???? ???? ??? ??????? ???? ? ?????? ?? ????? ??‌???. ?? ????? ????? ????????? ??????? ?? ????? ???? ???? ? ????? ???? ?? ????? ??‌???? ?? ??? ????? ????? ?? ???? ?????‌?? ? ??????? ??? ???? ?? ????? ????? ???? ??? ????? ???????? ? ???????? ????? ?????????? ? ????? ???.

?? ???? ??? ???? ? ????? ???? ????? ?? ?????? ????.

+ نوشته شده در سه شنبه 16 مرداد 1397ساعت 16:43 توسط مهرداد بلاغی | | تعداد بازدید : 7

??? ????? ????? ? ??????????

????‌??? ????? ?? ???? ????? ?? ????? ????? ??? ????????? ???? ???? ?? ???? ??‌???? ? ????????? ????? ???? ???? ?? ??? ????‌?? ?????? ?????. ?? ???? ???? ?????? ?? ?? ??? ????‌?? ?? ????? ??‌???????? ???? ?? ?????? ?? ???‌??? ?????? ? ????? ?????‌??? ?????? ??? ??‌?????. ?? ??? ???? ?? ???? ????? ????? ????? ? ?????? ?????‌??? ?????? ?? ?? ??? ???? ???? ???? ????? ????? ?? ??? ?????? ????? ????????? ??? ?????? ?? ?? ?????? ????? ??? ???? ?????. ?? ???? ????? ?? ?????? ?? ??????? ???? ??????? ???? ????? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ?? ????????? ??‌????.

?? ???? ???? ????? ?????? ??? ???? ?? ????? ????? ?? ????????? ??????? ?? ????? ????? ?????? ?? ??? ????? ????? ? ?????????? ??‌??????.

????? ???? ?? ?? ???? ??? ????? ? ????? ????? ??? ???? ?? ?????? ????

+ نوشته شده در دوشنبه 15 مرداد 1397ساعت 13:23 توسط مهرداد بلاغی | | تعداد بازدید : 8

??? ????? ????????

???????? ??? ?? ????‌??? ???????? ???????? ?? ????? ??? ? ????? ?????? ??? ???? ??????? ????? ????????? ?? ?? ??? ????? ????‌??? ???? ????. ???? ??? ??? ???? ????? ???? ????? ???? ??? ???? ???. ?? ??? ?? ????? ?????? ??? ???? ??? ???? ?? ????????? ???? ?? ??? ????? ? ??? ????? ???????? ? ????? ?????? ?? ????? ???. ??? ??? ????? ?? ????????? ???? ??? ?? ?? ????? ????? ????? ?? ??? ???? ?? ?????? ?????? ????? ? ??? ?????? ????? ????? ?? ???? ???????? ? ?????‌??? ?? ???????‌???.

???????? ????????? ???? ???????? ?? ????? ????? ?? ??? ?????? ????? ? ??? ????? ???????? ??? ?? ??????‌??? ????? ????????? ??? ???? ??????? ?????? ? ?? ?? ?? ??? ??????‌???? ?? ??? ????? ????? ? ????? ??????? ?????? ?????? ??‌?????? ??? ???? ?? ????? ?????? ??? ???? ?? ??? ????? ??????? ??????.

?? ???? ??? ???? ? ????? ???? ????? ?? ?????? ????.

+ نوشته شده در يکشنبه 14 مرداد 1397ساعت 18:00 توسط مهرداد بلاغی | | تعداد بازدید : 7

????? ?? ???? ????????

???? ??? ??? ??? ?????? ?? ?????? ????? ?? ?? ???‌??? ?????? ???? ????‌??? ?????? ????? ????? ????? ????? ?? ??????? ??? ???‌????? ????? ???? ????. ?? ????? ? ????? ??? ?? ???? ?????? ???? ???? ???? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ??? ?? ??? ??? ????? ???. ????? ????? ???? ??????? ????? ????? ???? ??? ?? ?????? ? ??????? ???? ? ???? ? ???? ?? ??? ??????? ?? ????? ????? ?? ?? ??? ????? ??? ?? ???? ????? ????. ?? ?????? ?? ?????? ?????? ??????? ????? ??? ?????? ?? ?? ???? ??‌???? ?? ??? ???? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ?????? ???? ???? ??????? ?? ???? ??? ??????? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ?? ?????? ?? ??? ????? ???? ????? ?????? ????? ????? ??? ??? ?? ??? ?????? ??? ????‌???? ???? ?? ?????? ?? ?? ???? ?????? ????? ??? ?? ????? ?????? ???? ?????. ?????‌??? ???? ?? ?? ????? ???? ????? ?? ??? ????? ???? ?? ?????‌??? ?????????? ??? ?? ?? ??? ?????? ????? ???? ?????? ????? ???? ? ???? ?????? ???.

?? ???? ??? ???? ? ????? ???? ????? ?? ?????? ????.

+ نوشته شده در چهارشنبه 10 مرداد 1397ساعت 12:06 توسط مهرداد بلاغی | | تعداد بازدید : 14

????? ????? ???

???? ?????? ??? ??? ?? ????????? ????‌??? ???? ?? ????? ???. ??? ????? ????? ? ????? ?? ??? ???? ??? ???? ???????‌??? ?????? ?? ???? ??? ???. ?? ???? ???? ?? ????? ???? ? ?????? ????? ?? ????‌??? ????? ? ????? ??? ? ?????? ???? ??? ?? ???? ?????? ????? ????? ???? ????? ????? ????? ??? ?? ?? ?????????? ?????? ? ????????? ??? ???? ?? ?????? ???? ? ?? ???????? ????? ???? ??‌???.

??? ?? ???? ????? ?? ?????? ???? ????? ?? ???? ???? ? ???? ???. ?? ???? ????? ?? ????‌??? ???? ?? ???????? ????? ?????? ??????? ??‌???? ?????? ????? ?? ??? ???????? ??? ????? ???. ???????? ?? ????? ???? ????? ????? ???? ?? ???? ?????? ????? ???? ???? ?? ?? ??? ?????? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ????. ????? ????? ???? ??? ?? ??? ??????? ??? ?????? ??? ?? ???? ?? ????? ??‌??? ?? ????? ????? ????? ????? ???.

??????? ?? ?? ????? ????? ???? ???? ?? ???? ?????. ???? ???? ?????? ? ????????? ???? ?????? ??? ????? ?? ?? ??? ????? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ???????‌??? ???? ?? ????? ?????. ???? ??? ?????? ????? ?? ?? ???? ?????? ???? ????? ????‌??? ? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ????? ???? ????? ?? ???? ??? ??? ????‌???. ???? ?? ???????? ? ????? ???? ??? ? ???? ?? ????‌??? ????? ????? ????? ???? ?? ?? ?????? ??? ???? ????? ???.

????? ???? ?? ?? ???? ????? ????? ? ????? ????? ???????

+ نوشته شده در يکشنبه 7 مرداد 1397ساعت 12:38 توسط مهرداد بلاغی | | تعداد بازدید : 11

????? ?????? ???? ????? ??? ?? ??????? ?? ??? ?? ?????

?? ?????? ??? ????? ???? ????? ????? ????? ?? ?????? ????? ???? ??????? ????? ??? ???. ?? ??? ????? ?? ???? ???‌??? ?? ????? ?????? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ??????? ???? ??? ?? ????? ?? ????‌???. ?? ??? ???? ????? ?????? ??? ?? ??? ???? ???? ???? ? ???? ??? ?? ?? ???? ?? ??????? ???? ???? ??? ??? ?? ??????? ??????? ?? ???? ???? ??? ??? ?? ????? ?????? ???? ????? ??? ?? ??????? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ?????? ??? ???? ? ?????? ?? ???????? ?? ?????? ???? ???? ?? ?? ??? ??‌????? ??‌???????.

????? ?????? ???? ????? ??? ?? ??????? ?? ??? ?? ?????

?????‌ ????? ?? ????? ???? ??? ??? ?? ???? ????? ??? ?? ???? ???? ???? ??????? ?? ??? ???? (???? ???????) ????? ????. ??????? ??????? ????? ? ????? ??????? ??????? ?? ?? ?? ???? ????? ? ???? ????? ???????‌??? ??? ?? ???? ????? ???? ?????. ?? ????? ?????? ???? ???? ?? ???? ???? ??????? ????? ??‌???? ? ???? ????????? ?????? ? ?????? ? ?????‌??? ????? ??????? ????? ?? ???? ????? ?????. ?? ???? ??? ????? ????? ???? ?????? ? ?????? ???? ?? ?? ????? ?? ??? ?????! ????? ??? ????? ????? ??? ?? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ????? ?????‌????? ? ? ???? ?? ?????? ??????????? ??? ? ?? ??? ?????????? ?????? ?????? ?????? ??.

????? ??? ????? ???? ?? ??? ?????? ???? ? ?? ???????‌?? ????‌?? ?? ????? ?????? ???? ????? ??? ? ?? ?? ???? ????? ??‌????? ??? ?????? ?? ?????‌??? ????? ?? ????? ?? ??? ????? ??‌????? ?? ????? ???? ?? ???? ???? ??????? ???. ???? ?? ??????? ? ????? ?? ??? ????? ???????? ?? ????? ???? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ? ??? ???? ??????? ????? ???. ?? ??? ?? ? ???? ???? ?? ?? ?? ??? ?????‌?? ?????? ???? ????? ???? ? ????????? ?? ?? ?? ??? ???? ????? ??‌????.

?? ???? ??? ???? ? ????? ???? ????? ?? ?????? ????.

+ نوشته شده در شنبه 6 مرداد 1397ساعت 17:41 توسط مهرداد بلاغی | | تعداد بازدید : 15

ردیابی مقاله ارسالی در سیستم سابمیت مجله و مفاهیم آن

بسیاری از ژورنال‌های علمی دارای سیستم سابمیت آنلاین مقاله هستند Ú©Ù‡ باعث Ù…ÛŒ شود نحوه ردیابی مقاله ارسالی به مجله Ùˆ تعیین وضعیت کنونی آن در مجله راحت‌تر شود. سیستم انلاین مقاله Ù…ÛŒ‌تواند سردرگمی مولفان مقاله را از نتیجه Ùˆ فرآیند کنونی بررسی مقاله مطلع سازد. وقتی مجله سیستم انلاین سابمیت برای مقاله نداشته باشد نویسندگان مقاله لازم است تا مقاله را از طریق ایمیل به مجله ارسال نمایند. بارها شاید تجربه کرده باشیم Ú©Ù‡ بعد از ارسال ایمیل Ùˆ گذشت چند روز از ارسال مقاله، متاسفانه هیچ اطلاعی از سرانچام ایمیل Ùˆ محتویات آن ندارید. در اینجا قصد ان داریم Ú©Ù‡ با ذکر مفاهیم موجود در سیستم ارسال آنلاین مقاله به ذکر نحوه ردیابی مقاله ارسالی در سیستم سابمیت مجله Ùˆ مفاهیم آن بپردازیم.

سایت چاپ مقاله و پذیرش مقاله اوج دانش را مشاهده کنید.

+ نوشته شده در سه شنبه 10 بهمن 1396ساعت 15:09 توسط مهرداد بلاغی | | تعداد بازدید : 19

چاپ کتاب با مجوز رسمی

چاپ کتاب فرایندی است Ú©Ù‡ Ø·ÛŒ آن یک نوشته Ú©Ù‡ به Ù…ÛŒ‌تواند به صورت تالیف یا ترجمه باشد، در قالب کتابی با ساختارهای استاندارد Ùˆ پذیرفته شده حوزه نشر آماده سازی Ùˆ به چاپ Ù…ÛŒ‌رسد. اما برای اینکه یک کتاب چاپ شده دارای اعتبار Ùˆ امتیاز باشد باید مجوزهایی داشته باشد. بنابراین چاپ کتاب با مجوز رسمی دارای مراحلی است Ú©Ù‡ در اینجا با برخی از این مجوزها Ùˆ مراحل آشنا خواهید شد. البته باید دقت نمود Ú©Ù‡ این مجوزها در کشورهای مختلف متفاوت است Ùˆ ممکن است در هنگام چاپ کتاب در ایران نیاز به مجوزی باشد Ú©Ù‡ در سایر کشورها آن مجوز وجود ندارد Ùˆ بالعکس. به صورت Ú©Ù„ÛŒ برای چاپ کتاب با مجوز رسمی باید از سه مرجع برای اخذ مجوز اقدام نمود. در مرحله اول باید نسبت به دریافت شابک (ISBN) اقدام کرد. شابک مخفف عبارت شماره استاندارد بین المللی کتاب Ù…ÛŒ‌باشد Ùˆ شامل یک کد Û±Û³ رقمی است Ú©Ù‡ به هر کتاب اختصاص Ù…ÛŒ‌یابد. این کد در ایران از طریق خانه کتاب قابل دریافت است. قابل ذکر است Ú©Ù‡ شابک یک کتاب با تجدید چاپ آن تغییری نمی یابد.

سایت چاپ کتاب نارون پاب را مشاهده کنید.

+ نوشته شده در پنجشنبه 16 آذر 1396ساعت 16:07 توسط مهرداد بلاغی | | تعداد بازدید : 30

چهار گام عالی برای چاپ کتاب

Û±- اهداف خود را مشخص کنید: اگر قصد دارید کتابی چاپ کنید، بهتر است قبل از اقدام کردن به هر کاری هدف خود را از چاپ این کتاب مشخص نمایید. آیا شما قصد نوشتن یک کتاب پرفروش را دارید؟ یا هدف شما این است Ú©Ù‡ برای دوره‌های آموزشی Ú©Ù‡ برگزار Ù…ÛŒ‌کنید یک کتاب بنویسید Ùˆ پس از هر کارگاه آن را به شرکت کنندگان اهدا کنید؟ یا اینکه هدف شما تقویت رزومه Ùˆ استفاده از مزایای چاپ کتاب برای مصاحبه شغلی یا دکتری است؟ برخی نیز دوست دارند نام خود را بر روی کتاب ببینند Ùˆ این کار به آن‌ها لذت Ù…ÛŒ‌دهد. در هر صورت شما باید از ابتدا هدف خود را مشخص کنید چرا Ú©Ù‡ داشتن چنین هدفی بر نوع Ùˆ کیفیت کتابی Ú©Ù‡ آماده Ù…ÛŒ‌کنید تاثیر خواهد گذاشت.

سایت چاپ کتاب نارون پاپ را مشاهده کنید.

+ نوشته شده در پنجشنبه 16 آذر 1396ساعت 16:06 توسط مهرداد بلاغی | | تعداد بازدید : 29

پرسشنامه خودکارآمدی درد (PSEQ)

شکست در رهایی از درد، یکی از عواملی است Ú©Ù‡ بیماران درد مزمن را به سمت افکار Ùˆ رفتارهای خودکشی سوق Ù…ÛŒ‌دهد. در همین راستا اخیراً مفهوم عوامل محافظت‌کننده در برابر خودکشی مطرح‌شده است Ú©Ù‡ به‌عنوان افکار، عقاید یا توانایی‌هایی توصیف میشود Ú©Ù‡ از افراد در برابر اثرات آسیب رسان عوامل خطر محافظت Ù…ÛŒ کند. وجود عوامل محافظت‌کننده در کنار عوامل خطر، اثرات عوامل خطر را کاهش داده Ùˆ به‌صورت ضربه گیر در برابر احتمال بروز افکار Ùˆ رفتارهای خودکشی عمل Ù…ÛŒ کند. مطالعات متعدد طیف گسترده ای از عوامل تعدیل‌کننده Ùˆ محافظت‌کننده در برابر عوامل خطر خودکشی را شناسایی کرده است. گروهی از محققان بر اساس الگوی ارزیابی طرح واره ÛŒ خودکشی (SAMS) نشان داده اند خودارزیابی های مثبت Ú©Ù‡ مشابه مفهوم خودکارآمدی بندورا است Ùˆ به معنی اطمینان افراد به توانایی شان در نشان دادن رفتارهای خاص، مدیریت هیجان ها، رویارویی با موقعیت‌های دشوار زندگی Ùˆ به دست آوردن حمایت های اجتماعی است، یکی از عوامل تعدیل‌کننده در برابر خودکشی محسوب Ù…ÛŒ شود. خودکارآمدی مرتبط با درد عبارت است از میزان اطمینان فرد به توانایی اش برای حفظ عملکرد علی رغم وجود درد Ú©Ù‡ نقش آن در ناتوانایی های مربوط به درد در تحقیقات متعدد نشان داده‌ شده است.

فروشگاه پرسشنامه ، پروتکل روانشناسی و پاورپوینت ایران تحقیق را مشاهده کنید.

+ نوشته شده در پنجشنبه 16 آذر 1396ساعت 16:04 توسط مهرداد بلاغی | | تعداد بازدید : 29